GDPR

Informačná povinnosť prevádzkovateľa pri získavaní osobných údajov od dotknutej osoby: