Podmienky a cenník

Dieťa prihlásite vyplnením a podpísaním Žiadosti o poskytovanie sociálnej služby.

Môžete tak urobiť kedykoľvek v priebehu roka, pokiaľ je v jasličkách voľné miesto, u riaditeľky neziskovej organizácie Societa Vráble n. o. Kancelária sa nachádza v budove Societa Vráble – jedáleň na Žitavskej 21 .

O starostlivosti o vaše dieťa spolu uzatvoríme zmluvu, ktorej neoddeliteľnou súčasťou sú podmienky poskytovania služby. Tu nájdete všetky informácie:

  • o druhoch poskytovanej služby,
  • o tom, čo zabezpečia detské jasle
  • o tom, čo dieťaťu zabezpečia rodičia
  • o poplatkoch
  • o spôsobe úhrady platieb za služby.

Do jaslí sa prijímajú deti od jedného roka do troch rokov.

Pri umiestnení dieťaťa do nášho zariadenia máte nárok na vyplácanie rodičovského príspevku, keďže naše zariadenie nie je súčasťou siete zariadení Ministerstva školstva.

Prílohy: