Náš denný režim

6,30 – 8,00: príchod detí

8,00 – 8,30: voľné hry

8,30 – 9,00: hygiena, desiata

9,00 – 10,00: výchovné zamerania

10,00 – 11,00: pobyt vonku

11,00 – 11,30: hygiena a obed

11,30 – 12,00: prebaľovanie, umývanie, ukladanie detí

12,00 – 14,00: spánok

14,00 – 15,00: postupné vstávanie, hygiena, olovrant

15,00 – 16,30: voľné hry a odchádzanie detí domov