Denný stacionár Vráble


Program podujatí

Stiahnuť Program podujatí

Stiahnuť Týždenný program podujatí

 
Viac info

V dennom stacionári sa poskytuje sociálna služba fyzickej osobe, ktorá je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby a je odkázaná na sociálnu službu v zariadení len na určitý čas počas pracovných dní, v pracovnom čase.

Denný stacionár je služba s denným pobytom, poskytovaná seniorom, ktorí žijú v rodinách s ekonomicky aktívnymi príslušníkmi rodiny, ktorí ich nemôžu nechať bez dozoru a nechcú ich umiestniť do Domova dôchodcov.

Hlavným cieľom tohto typu zariadenia je vytvárať podmienky na riešenie nepriaznivej sociálnej situácie človeka s ťažkým zdravotným postihnutím. V dennom stacionári sú sociálne služby poskytované ambulantnou formou v pracovných dňoch, dopĺňajú nevyhnutnú sieť sociálnych služieb pre cieľovú skupinu osôb.

V dennom stacionári je vytvorené harmonické, farebné a pozitívne prostredie, kde sa klienti cítia príjemne a bezpečne. Nájdu tu širšiu mieru socializácie ako v stereotypnom domácom prostredí, stretávajú seberovných ľudí.

Výhodou umiestnenia v dennom stacionári je spoločenstvo s inými dôchodcami a mladšími ľuďmi, prekonanie pocitu osamotenia a izolácie. Personál ich bude aktivizovať k činnosti a viesť k sebestačnosti.

Čo poskytujeme

 • ergo-terapeutické činnosti a aktivizačné programy
 • biblioterapiu
 • arteterapiu
 • muzikoterapiu
 • nácvik pamäťových, kognitívnych a prezentačných schopností
 • spoločenské podujatia
 • vychádzky
 • stravovanie
 • pohybové cvičenia
 • hygienický dohľad
 • priestory pre odpočinok
 • záujmové činnosti
 • prevádzková doba je od 7.30 do 15.30 hod.
 
Cenník

Cena za každú začatú hodinu poskytovanej služby je 70 centov.

Klientom budú na konci mesiaca vystavené faktúry za poskytované služby. Tieto klienti môžu uhradiť priamo v zariadení, alebo internetbankingom na číslo účtu uvedené na faktúre.

 
Kontakt

Denný stacionár, Vráble – kontakt

Záujemcovia sa môžu prihlásiť na Mestskom úrade Vráble, oddelenie sociálnych vecí, školstva, kultúry a športu.

Bližšie informácie Vám budú poskytnuté
telefonicky na čísle: 037/7777062 a 037/7777061,
mailom: Táto adresa je chránená pred robotmi nevyžiadanej pošty. Ak ju chcete vidieť, musíte mať povolený JavaScript. ,


kontakt na Denný stacionár: Táto adresa je chránená pred robotmi nevyžiadanej pošty. Ak ju chcete vidieť, musíte mať povolený JavaScript.