Cenník

Cena za každú začatú hodinu poskytovanej služby je 70 centov.

Klientom budú na konci mesiaca vystavené faktúry za poskytované služby. Tieto klienti môžu uhradiť priamo v zariadení, alebo internetbankingom na číslo účtu uvedené na faktúre.