Požičiavanie pomôcok
Požičiavanie pomôcok
  1. Požičiavanie pomôcok je sociálna služba, ktorá je poskytovaná osobe odkázanej na používanie pomôcky na dohodnutý čas, nadlhšie po dobu zabezpečenia pomôcky na základe verejného zdravotného poistenia
  2. Nepriaznivý zdravotný stav v dôsledku úrazu, chirurgického zásahu, alebo ťažkej choroby oprávňuje odkázaného na požiadanie o poskytnutie zdravotnej pomôcky, na čas nevyhnutný na doliečenie, prípadne zaistenie zdravotnej pomôcky zo Sociálnej poisťovne na jej dlhodobé/doživotné používanie.
  3. Pomôcku je možné požičať aj na jeden deň, na cestu s nevládnym pacientom na vyšetrenie.
  4. Fyzické osoby, ktorým sa zapožičiavajú pomôcky, sú občania mesta Vráble.
  5. Podmienkou zapožičania pomôcky je potvrdenie poskytovateľa zdravotnej starostlivosti o nepriaznivom zdravotnom stave fyzickej osoby a odkázanosti na zapožičanie pomôcky.
  6. Podmienky požičiavania pomôcky výšku úhradu za požičanie a spôsob úhrady upravuje Zmluva o zapožičaní pomôcky uzavretá medzi žiadateľom a SOCIETOU Vráble n. o.
  7. Úhrady za požičanie pomôcky sú uvedené v prílohe - Cenník úhrad za požičiavanie pomôcok.
 
Cenník úhrad za požičiavanie pomôcok
Názov pomôcky Počet / ks Úhrada za mesiac Úhrada za deň
Invalidný vozík 4 5,0 0,17
Podpera pojazdná 5 3,0 -
Toaletné kreslo 3 3,0

* Pomôcky sa zabezpečujú
Vráble: 25.3.2013

 
Kontakt

Riaditeľka: Ing.Miroslava Uhrínová

tel.: 037 / 783 24 19, 0917 516 007
mail: Táto adresa je chránená pred robotmi nevyžiadanej pošty. Ak ju chcete vidieť, musíte mať povolený JavaScript.

Budova SOCIETA Vráble, n. o.

Hlavná 21/32, 952 01 Vráble